‏نمایش پست‌ها با برچسب اعلامیّه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اعلامیّه. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

بیانیه ی دوّم به روز رسانی تشکل فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن ایران - درجولای2017/مرداد 1396

ایل گویجی

ارگان نشریاتی شورای هماهنگی سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن ایران - تأسیس: سال 1357/ش. 1979/م
"کانون تریبون" نشریه الکترونیکی "سازمان فرهنگی و سیاسی خلق تورکمن" تا راه اندازی وبسایت "ایل گـﯙیجی" ارگان شورای همآهنگی سازمان فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن ایران بعنوان ارگان اصلی سازمان رسالت خودرا بانجام رسانید. این سازمان در سال 1357- شمسی با عنوان "کانون" با ایده های مردمی و آزادیخواهانه تأسیس گردید. با تأسیس و شروع بکار این سازمان ملّی - دموکراتیک شکل بندی های طرح مردمی ایجاد شوراهای ترکمنصحرا با نظارت اجرائی ستاد شوراها در سراسر اقلیم تورکمنستان ایران شروع به راه اندازی گردید و یکسال اول با ایجاد دفاتر درشهرها و بسیاری از روستاهای اقلیم ترکمنستان (ترکمنصحرا) فعالیّتهای علنی پرثمری را به انجام رسانید. امّا، پس از برقراری یکسال خودمختاری غیررسمی در اقلیم ترکمنستان ایران، متأسّفانه با سیاست سرکوب وحشیانه مرتجعین جمهوری اسلامی مواجهه گردید. پس از سرکوب كادرهاي رهبري، اعضاء و هواداران سازمان (کانون) مجبور به مهاجرت به خارج از کشور شدند.

درجولای2017/مرداد 1396

انقلاب سال 1114ش.، /1736م. مردمان ایران برعلیه سیستم حکومتی "مرید ومرشدی (امام و امتی)" طریقت صفویه که با برگزاری کنگره صدهزار نفری در دشت مغان به ثمر رسید، 60 سال بعد توسط آقامحمد خان قاجار به شکست کشیده شد.
انقلاب 1285ش/1906 مردم ایران که سیستم حکومتی کشور را مدرن نمود و درنتیجه ایران صاحب قانون اساسی و مجلس گردید تا به جای فرمان های شاه، مصوبات بر گزیدگان مردم قانون شود، 14 سال بعد توسط بنیانگذار رژیم دیکتاتوری پهلوی به شکست کشیده شد.
پیروزی مردمان ایران در سرنگونی رژیم دیکتاتوری شرایط دموکراتیکی را بوجود آورد و تشکل فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن با هدف تلاش و کوشش های سازمانیافته و مدنی در اه تحقق آمال و آرزوهایی که در روند انقلاب بهمن 1357/ 1979 به حالت شعار سر داده شده بود، بنیانگذاری شد.
درسال 1362/1983 فعالین فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن ایران براثر غالب شدن شرایط دیکتاتوری خفقان آور روی به مهاجرت آوردند تا فعالیت درراه اهداف خود را درجوار نیروهای دمکرات و انقلابی کشور درخارج ادامه دهند. ولی در زمستان 1363 بدنبال حذف شعار خودمختاری درنشریه کانون بنام "ایل گویجی"، در راه بازسازی و تدقیق مناسبات پرداختند. ولی وقتی توطئه برعلیه طرف داران خودمختاری در خرداد 1365/1986 وارد مرحله جدیدی گردید، هیأت بازسازی هم ترمیم یافت و فعال شد.

۱۳۹۳ دی ۱۸, پنجشنبه

بیانیه شورای هماهنگی در خصوص بروزرسانی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن در عصر کنونی

Türkmen Halkynyň Medeni we
Syýasy Guramasynyň Baýdagy
ایل گویجی: در اواسط ربع چهارم سده ی بیستم دستگاه حاکم بر شوروی اعلام داشت که انباشت دستاوردهای بشری درعرصه علم و فن موجب تغییر و تحولات کیفی در زندگی بشریت گشته و روی آوری به بازسازی دموکراتیک و شفاف برای انطباق با مطالبات جدید زمان را اجتناب ناپذیر نموده است. بدین ترتیب با اعلام پذیرش ضرورت بازسازی از جانب شوروی بعنوان کشور قدرتمند یکی از دو اردوگاه متخاصم جهانی، عصر جنگ سرد پایان یافت و فاز جدیدی در تاریخ بشریت آغاز گردید.
گسترش بهره گیری انسانها از دستاوردهای بشری بویژه در عرصه ی مبادله اطلاعات ( کمونیکاسیون) امکان دستیابی گسترده آنها به آمار و داده ها را فراهم نموده، موجب افزایش تصاعدی سرعت دگرگونی ها و شکل گیری وضعیت جدید جهانی گردید.

۱۳۹۳ آبان ۹, جمعه

امید کوکبی برنده جایزه جهانی «آزادی و مسوولیت»: شجاعت و ایستادگی برای نقض نکردن اخلاق علمی


Omid Kokabee Global Award Winning "Freedom and Responsibility" Courage and Stand up for the Lack of Scientific Ethics Violation
Omid Kokabee Turkmen Scientist talant
Omid Kokabee Turkmen
Scientist talant
  AMNESY INTERNATIONAL: The action at the Iran UN Mission in NY (Third Avenue between 40th and 41st) to deliver the petitions and letters calling for Omid Kokabee's release will be on October 28--probably about 10:30 AM. I will keep you posted on plans but I hope you can join us there! I think we have good momentum going now, with the publicity around the 28 (actually now it's 29) Nobel Physics Laureates letters to Iran's Supreme Leader calling for his release, and the Maz Jobrani video in which he calls for his release. We also received good news that Iran's Supreme Court has voided the original ten-year sentence and is reconsidering it. So now is definitely time for the final push to get us across the finish line! Dr. Ahmed Shaheed, the Special Rapporteur for the Situation of Human Rights in Iran is planning on delivering his official report to the UN later on that day. Iran's Universal Periodic Review at the UN Human Rights Council commences a few days later in Geneva. So the time is right. Hope to see you there!
Thanks.
Media Advisory/Photo Opportunity/October 28 Event
For Immediate Release
Amnesty International
Amnesty International
Wednesday October 22, 2014
Contact: Amanda Simon, 212-633-4162, asimon@aiusa.org; Hadi Ghaemi 917-669-5996, hadighaemi@iranhumanrights.org; Eugene Chudnovsky (Committee of Concerned Scientists), 917-689-2236,eugene.chudnovsky@lehman.cuny.edu; Michele Irwin, (301) 209-3237, irwin@aps.org

۱۳۹۳ آبان ۷, چهارشنبه

امید کوکبی برنده جایزه جهانی «آزادی و مسوولیت»: شجاعت و ایستادگی برای نقض نکردن اخلاق علمی

امیدکوکبی، دانشجوی نخبه ایرانی
امیدکوکبی، دانشجوی نخبه ترکمن
  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: امیدکوکبی، دانشجوی نخبه ایرانی که با حکمی غیرعادلانه محکوم به ده سال حبس است، برنده جایزه بین المللی «آزادی و مسوولیت» از «انجمن ارتقاء علم آمریکا» شد. امید کوکبی اولین دانشجوی دکترایی است که این جایزه را از آن خود می کند. انجمن ارتقاء علم آمریکا یک سازمان بین المللی است که هدفش ارتقا و استفاده علم به نفع همه مردم است.
این جایزه برای «شجاعت و ایستادگی او برای تحمل زندان به جای نقض کردن اخلاق علمی است و همچنین برای تلاش‌هایش برای امیدوار کردن و آموزش دیگر زندانیان در زندان اوین است.
کمیته ای که این جایزه را برای امید کوکبی در نظر گرفته است در بیانیه ای نوشته است: «این غیرمعمول است که دانشمندان آزادی خود را به خطر بیاندازند تا از اصول آزادی علمی برای همه دانشمندان دفاع کنندو در چنین شرایطی امید کوکبی فیزیکدان ۳۲ ساله، در حالی که در آغاز زندگی شغلی خود قرار دارد، چنین کاری را انجام داده است.»

۱۳۹۳ آبان ۵, دوشنبه

جوامع مهاجر توركمن و مسأله ي برگزاري جشنها و مراسمهای جمعی( ویا غیرخانوادگی)

جوامع توركمن دراُرويا
ايليم گونيم بولماسا **** آييم گونيم دوغماسين
ایل گویجی: جوامع توركمن دراُرويا که در دهه ی هشتاد سده ی بیستوم میلادی شکل گرفت نيز همانند ديگر جوامع مهاجر لازم بود خود را پاره ای از تن ملت اش بداند وسالانه اعیاد، جشنها و مراسم هائي داشته باشد و اينکار هم در پاسخ بر ضرورت روزگار طبعا صورت مي گرفت. ولي چند سالي بود بر اثر پیدایش جو متشنج ناشي از شكل گيري سازماني از نوع "خدا- شاه – ميهن" به درجات مختلف ناتواني نشان ميدادند.

۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

اطلاعيه ششم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 22مین اجلاس شورای حقوق بشر

اطلاعيه ششم افشاگران نقض حقوق بشر
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره ی موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
 هم میهنان عزيز، 

از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱)  بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت ... .

۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه

اطلاعیه کنگره در خصوص کریسمس و رسیدن سال نو میلادی 2013


بدین وسیله کنگرۀ میلیت های ایران فدرال، عید میلاد حضرت مسیح  وسال نومیلادی (2013) را به تمام مسیحیان دنیا و بخصوص هموطنان مسیحی تبریک می گوید و برای انان سالی پربار و بدون مشقت را ارزو میکند.
24 دسامبر 2012

۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

رسول یوری و اداره امر به معروف و نهی از منکر بندرترکمن

غلامحسین محمودی
رئيس تبليغ اسلامي بندرترکمن

در ادامه افشاگری ها به اطلاع میرساند رئیس امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بندرترکمن که در استخدام سپاه پاسداران این شهرستان نیز می باشد با دست چین کردن افراد ثروتمند در منطقه شهرستانهای گمیشان (کومیشدپه)، بندرترکمن و توابع به بهانه های واهی از جمله اعزام بسیج به اردو و راهیان نور و کمک به خانواده بسیج یا مرمت ساختمانهای بسیج اقدام به اخاذی از مردم ترکمن مینماید و برای افرادی که بنا به دلایلی از پرداخت وجه مورد درخواست آنها خودداری بنمایند، اقدام به پرونده سازی و پاپوش بافی به ویژه از طریق هم خوابه های خود و زنان خودفروش منطقه که خود این شخص با تمامی آنها ارتباط غیر اخلاقی جنسی دارد، می نماید.

۱۳۹۱ دی ۲, شنبه

مريم رجوی از خروج سازمان مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملی ايران از ليست تروريستی کانادا و گنجاندن نيروی قدس پاسداران در ليست استقبال کرد

مریم رجوی
شورای ملی مقاومت ایران:
خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خروج سازمان مجاهدين خلق و ارتش آزاديبخش ملی ايران از ليست تروريستی کانادا و گنجاندن نيروی قدس سپاه پاسداران در ليست را يک گام درست در جهت درست و يک ضربه کاری به فاشيسم دينی حاکم بر ايران توصيف کرد. وی از تصميم فرماندار کل کانادا و دولت اين کشور به ويژه وزرای امنيت و خارجه استقبال نمود.

نامگذاری اپوزيسيون مشروع و سازمان يافته، جزيی از سياست استمالت از رژيم آخوندی بود که از ابتدا نبايد انجام می شد.

۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

دست و پا زدنِ جمهوری اسلامی برایِ نجاتِ خود ! ....

تظاهرات در برلین
احسان احمدی: گروه فشارِ رژیم برایِ برداشتنِ تحریم‌هایِ بر علیهِ سپاهِ پاسدارانِ رژیم ، لابی ها، توده‌ اکثریتی‌ها (همکارانِ رژیم و همدستان و برادرن ِ سپاهِ پاسداران در سرکوبِ مردمِ مبارز برایِ شکستِ جمهوریِ اسلامی و مرتکبینِ نسل کشی‌‌ها در مرحله قدرت گرفتنِ رژیم و شکست دادنِ مردم برایِ رسیدن به حقوقِ انسانی‌ِ خود) و بیچاره‌هایی‌ که از آنها تغذیه میشوند، با ژستِ ضّدِ جنگ با فراموش کردنِ تحریم‌هایِ سی‌ و سه‌ ساله رژیمِ ‌شان بر علیهِ مردم، با فراموش کردنِ جنگِ سی‌ و سه‌ ساله نا برابر و فرسایشی رژیم با مردم، آمدند تا مرگ بر جمهوریِ اسلامی را خاموش کنند ، آمدند تا جمهوریِ اسلامی را نجات دهند، تا تحریم‌هایِ بر علیهِ برادرنِ سپاهِ پاسدارانِ ‌شان را بردارند ، اما رسوا شده ، میتینگِ کثیفِ ‌شان به جهنم ِ‌شان تبدیل شد و خجول و سر افکنده ، مایوس و شکست خورده گم شدند ....

۱۳۹۱ آذر ۲۹, چهارشنبه

رفع مشکل هک و اطلاعیه وبنشر "ندای دیموکراسی" بزبانهای انگلیسی و تورکی

ایل گویجی: خوشبختانه دشمنان عقب نشینی کردند ودرنتیجه سایت "جیحون" به حالت عادی باز گشته است. این وضعیت نشان می دهد که دانشجویان فعال ترکمن افغانستان را دشمن مکاری درکمین تعقیب میکند و تصمیم دارد درمیان آنها بدبینی و یأس بهمدیگر ایجاد کند و یا با ایجاد ارعاب و وحشت آنها را پاسیو نماید. درهرحال عمل زشت دشمنان آزادی بیان و آزادی مطبوعات باید محکوم گردد. همچنین در راه ابراز همبستگی نباید کوتاهی شود تا، دشمنان بدانند که جوانان ترکمن در دفاع از آزادی تنها نیستند و با حمایت جامعه ی مدنی جهانی می توانند موانع راه آزادی را برطرف نمایند.
******
Press Release:
The “Jayhon” news website (www.jayhon.com) has been hacked several times in two months. Taking into consideration that it is a website run by Afghanistan’s Turkmen Abroad Students Association (ATASA) and has no politic means or connections, the actions done to it is completely against freedom of speech and clearly  conflicts with all democratic values.

اطلاعیه مطبوعاتی وبنشر "ندای دموکراسی" در مورد تعرض به وبسایت اطلاعرسانی "جیحون"

وبنشر "ندای دموکراسی"
ندای دیموکراسی: وبسایت اطلاعرسانی "جیحون"، در دو ماه اخیر چندین بار مور تعرض اینترنتی از جانب دشمنان دیموکراسی قرار گرفته است که در نتیجه آن، این وبسایت برای روزها و ساعتها قابل دسترس نبود. با توجه به اینکه این وبسایت توسط اتحادیه جوانان ترکمنهای افغانستان در خارج از کشور اداره میشود و هیچ نوع فعالیت و انگیزه های سیاسی جز فرهنگی، اجتماعی و اطلاعرسانی علمی و ادبی ندارد، مورد تعرض قرار میگیرد! میتوان گفت که این عمل دشمنان آزادی بیان و دیموکراسی، بطور قطع تعرض به آزادی بیان و همه نورمهای دیموکراتیک بوده است.

سایت ترکمنی "جیحون" مورد تعرض دشمنان خلق ترکمن قرار گرفت

پیج سایت ترکمنی "جیحون"
ایل گویجی: از چندی پیش سایت دانشجویان ترکمن تورکیه با عنوان "سایت اطلاعرسانی جیحون" روزها و ساعتها از دسترس خارج میشود. وقتی مشکل را از گردانندگان سایت جویا شدیم، آنها هم سردرگم این مشکل بودند و از قرار معلوم از جانب دشمنان این خلق توسط افراد یا گروههای مجهول الهویه ای در پی تخریب آن مورد هک و حمله متعارضین قرار گرفته است. مسئولین سایت جهت اطلاع "بیلدیریش" زیر را به دفتر کانون ارسال نمودند:

Bildirish  -  اطلاعیه -  بیلدیریش
به اطلاع  تمامی آزادی خواهان جهان، بویژه نهادهای مدنی مدافع آزادی بیان ومطبوعات می رسانیم که سایت jayhon.com  متعلق به جمعی از دانشجویان ترکمن در دانشگاه شهرهای ترکیه (آنکارا، استامبول و ...)، بتاریخ "چندین روز متوالی" نوامبر/ دسامبر 2012  از جانب  افراد و یا گروههایی مجهول الهویه هک شده و در نتیجه از حق بر خواردی از آزادی بیان نظرات و اطلاعرسانی محروم گشته اند.

اطلاعيه جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت در ايران"

جبهه ملل
جبهه دموکراتیک مردمی احواز: اطلاعيه جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت در "ايران" در پشتيبانی از خواسته تشکلهای سیاسی آزربایجان جنوبی برای رفراندم استقلال آزربایجان جنوبی
********
احزاب و سازمانهای ملی آزربایجان جنوبی بمناسبت 21 اذر و تشکیل مجدد دولت مستقل ازربایجان جنوبی خواستار رفراندم برای استقلال در آزربایجان جنوبی شدند.
این احزاب در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل به تجزیه آزربایجان در سال 1813 و 1828 در بین امپراتوری تزار و ممالک محروسه اشاره کرده اضافه میکنند که بخش بزرگ آزربایجان(آزربایجان جنوبی) در اشغال ایران بوده و از سازمان ملل خواسته اند که بر اساس مصوبه شماره 2200 آ- 1966 سازمان ملل برای حق تعیين سرنوشت ملت تورک آزربایجان با نظارت سازمان ملل رفراندم بر گزار شود.

۱۳۹۱ آذر ۲۸, سه‌شنبه

اعلام حمایت پارت آزادی کوردستان از خواست برگزاری رفراندوم استقلال آذربایجان جنوبی

پارت آزادی کوردستان
٩ حزب و تشکل سیاسی آذربایجان جنوبی، طی نامەای بە دبیر کل سازمان ملل، خواستار برگزاری رفراندوم استقلال در آذربایجان جنوبی شدەاند.

پارت آزادی کوردستان، ضمن تبریکات صمیمانە بە مناسبت این اقدام شجاعانە، حمایت قاطع خود را از این خواست و راهکار دموکراتیک و حق ملت برادر و همسایە آذربایجان جنوبی برای اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی و کسب استقلال و حاکمیت ملی خود، اعلام میدارد.
دو ملت آذربایجان و کورد در ایام پر شکوه جمهوری های خود، دولت جمهوری کوردستان و حکومت ملی آذربایجان، با داشتن رهبران شایستەای چون قاضی محمد و پیشەوری، سر فصل نوینی را از عقد پیمان و قرارداد دوستی و همکاری و حسن جوار، در تاریخ دو ملت گشودند.

۱۳۹۱ آذر ۲۷, دوشنبه

گزارش مراسم بزرگداشت خاطرۀ قوربانتأچ اجه، مادر توماچ!

جمعی از ترکمنان اروپا:
در تاریخ 09.12.2012 میلادی برابر با 19.09.1391 مراسم بزرگداشت خاطرۀ قوربانتأچ اجه مادر شیرمحمد درخشنده توماچ با حضور ده ها تن بویژه با شرکت پیشکسوتان سیاسی ترکمن و همچنین همرزمان نزدیک زنده یاد توماچ در شهر کلن برگزار شد.
این مراسم با یک دقیقه سکوت حضار به احترام مادر توماچ آغاز و با سخنرانی و بیان خاطرات یکی از پیشکسوتان سیاسی ترکمن ادامه یافت. پس از سخنرانی، در کنار پیامهای رسیده، خاطرات مکتوب نیز قرائت گردید.
بعد از صرف نهار، سخنرانیها و مصاحبه های مادر توماچ که در قید حیات وی انجام یافته بود، به سمع حضار رسید.

۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

گزارش نشست سه‌ روزه‌‌ اپوزیسیون ایرانی در بروکسل

نشست اپوزیسیون ایرانی در بروکسل
اخبار روز: در روزهای ۷ تا ۹ دسامبر ۲۰۱۲، بنا به دعوت حزب دمکرات کردستان نشستی سه روزه با حضور دهها تن از نمایندگان احزاب، سازمانها، شخصیتها و صاحبنظران ایرانی بمنظور بحث و گفتگو حول محور همگرایی مخالفان جمهوری اسلامی و آینده‌ی سیاسی ایران در بروکسل برگزار گردید.
صرفنظر از روش تفکیک و کانالیزه ‌کردن موضوعات مورد بررسی، مهمترین وجه تمایز این نشست اهمیت ویژه‌ایی بود که‌ به‌ حضور احزاب و تشکلات بعنوان یکی از ارکان اساسی ساز و کار سیاسی و فرآیند دمکراتیک داده‌ شده‌ بود. البته‌ حضور برجسته‌ تعدادی از صاحبنظران و شخصیتهای مستقل نیز در راستای کارایی و پرباری نشست چشمگیر بود.

۱۳۹۱ آذر ۲۱, سه‌شنبه

پیام حزب دمکرات کردستان بە نشست بروکسل

ﻧمایندگان احزاب و سازمانهای سياسی
کوردستان و کورد: ﻧمایندگان احزاب و سازمانهای سياسی همچنین شخصيتهای سياسی مستقل،خانمها و آقایان.
 بنمایندگی از طرف  حزب دموکرات کردستان و کمیته‌ی خارج از کشور حزب همه‌ی شما عزیزان را از صميم قلب  خير مقدم می گویم.  اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در  اﯾﻦ همایش بتوانیم در راه ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻫﻤﻪ  اﯾﺮاﻧﯿﺎن،  راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ، مترقی، منطبق با خواستهای مليتهای ایران و تمام احاد این کشور برای آینده  ارائه دهیم.
دوستان گرامی!
بر شما عزیزان پوشيده نيست که تحوﻻت بسياری در جهان و در  منطقه  خاور ميانه  رویداده و یا در حال رخ دادن است. ...

۱۳۹۱ آذر ۱۵, چهارشنبه

تسلیت نامه در سوگ وفات قربان تأج انه مادر زنده یاد توماج و همرزمان

با کمال تأسف اطلاع یافتیم، خانم قربان تأج ائجه  مادر زنده یاد شیر محمد درخشنده توماج ، روز ششم آذر برابر 26 نوامبر در روستای یولما سالیان ترکمنصحرا دیده ازجهان فرو بست.
 
GurbantachEje
مرحوم قوربانتأچ اجه
ShirliTumach
شهید شیر محمد درخشنده توماچ

ما یاران و دوستداران زنده یاد توماچ خود را شریک سوگواری خانواده در فقدان آن عزیز فداکار و مقاوم می دانیم، که براثر شقاوتهای مقامات و کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی ایران بر مبارزین و مردم ترکمنصحرا متحمل رنجهای فراوان گردید. او بعداز قتل دلخراش و ناجوانمردانه شیرلی توماچ، حاجی طوواق واحدی، حکیم مختوم و حسین جرجانی چون زنی شجاع و مادری فداکار، به مبارزین راه آزادی و عدالت همواره امید میداد. و با سخنرانی های آتشینی  که با زبان ساده ای بیان میداشت و از طریق تشکلهای سراسری در سطح ایران نیز منعکس میگردید، نقش قابل توجهی را در بسیج و پایداری مردم ایران و ترکمنصحرا داشت.
دریغ و افسوس که بسیاری ازیاران و دوستداران زنده یاد توماج، بخاطر شرایط دیکتاتوری و مهاجرت امکان شرکت در مراسم تشییع جنازه ی این مادر رنجدیده و فراموش نشدنی را ندارند. ولی قلب و روح تمامی ما با بازماندگان و دوستداران قربان تأج انه خواهد بود. 
ما دوستان و همرزمان توماچ درگذشت مادر را به همه بازماندگان ایشان تسلیت می گوئیم و برایشان صبر و بردباری آرزو می کنیم.
 

دکتر بردی آهنگری، دکتر خانگلدی اونق، تاجی طالبی، یوسف کـُر، مریم محمد زاده، غفور گوگلانی، وهاب انصاری، رشید آهنگری، رضا جوشنی، جعفر پیری، سبحان قلیچ تقانی، موخی بصیری، حاجی محمد نورانی، حسن جعفری، احمد بابایانی، حاجی محمد کـُر، بهزاد کریمی، امیر آهنگری، پریسا احمدیان، علی محمد ستاری، میلاد ملک، ابراهیم رنج کشان، رضا کریمی، هوشنگ غفوری اینچه برون( طوواق قلچ)، رضا طالبی، مسعود شب افروز، حامیان مادران پارک لاله – فرزنو، پروین ملک، صمد کـُر، آمان بشارتی، حاجی کریم بگجانی، سیروس مددی، فرهمند رکنی(اخوی)، شیدا اخوان، احمد صبوری، بهار حاجیان سه پله، فرید افتخاری، بهمن پناهی، بهمن خانجانی، اسفندیار کریمی، سیاوش فرجی، حسین سروری، علی بـُرزویه، احمد مرادی، یعقوب قره قول، حکیم قارقی، رحیم بندوئی، ...،

۱۳۹۱ آذر ۱۴, سه‌شنبه

نشست هیئت عرب اهوازی با دیگر هیئت های ملیتهای ایرانی و نمایندگان سازمانهای خارجی در ژنو

سازمان حقوق بشر اهواز
ژنو: در ادامه نشستها در ساختمان سازمان ملل که در خصوص کنفرانسی که برای حقوق ملیتها و اقوام و اقلیتهای  دینی برگزار شده بود، و همزمان با شروع کنگره سازمان ملیتهای غیر عضو در سازمان ملل متحد (UNPO) هیئت شرکت کننده اهوازی در هر دو نشست به ریاست دکتر عبدیان جلسه ایی با دیگر نمایندگان ملیتها و اقوام از کشورهای خارجی برگزار شد. دیگر شرکت کنندگان در قالب هیئت عرب اهوازی، اقایان امیر ساعدی، حمید صالح و ابراهیم اهوازی بودند.